਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ Dikningsfirman Olson & Petersson AB਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ
਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ
਍ഀ
਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ
਍ഀ
਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ
਍ഀ


਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ
Vår huvudsakliga verksamhet är jord-bruksdränering, som vi har många års erfarenhet av. I mån av tid åtar vi oss även en mängd andra typer av entreprenadarbeten: grunddränering, VA-arbeten, bygge av skogsvägar, dränering vid vägbyggen, snöröjning m m. Vi finns i Hjärnarp i nord- västra Skåne och arbetar i första hand i
västra Skåne och Halland.
Blöta åkrar och dålig tillväxt? Då är det dags att göra en ny dränering – kontakta oss gärna för offert eller om Du har frågor kring vad en dränering innebär. Vi utför dräneringsarbeten antingen med dräneringsplog eller kedjemaskin. Vi är medlemmar i Svenska Dränerares Riksförbund.

਍ഀ
਍ഀ ਍ഀ
਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ ਍ഀ